Herhangibir client uygulamasıyla bağlanmadan, direk sunucu tarafından ssh rsa key’e ulaşmak istersek;

Sisteme root kullanıcısıyla bağlandıktan sonra aşağıdaki komudu çalıştırmamız yeterlidir. Komut çıktısı ssh rsa host key’i verecektir.

ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub